Statement CDS regeringsvorming

Een tekst door Jonah Penninck

CDS hoopt dat CD&V erin slaagt de christendemocratische krijtlijnen te verankeren in het toekomstig regeerakkoord. We betreuren echter de mislukking van de paars-gele coalitie. Voor het eerst sinds de verkiezingen van 26 mei (en eigenlijk ook sinds de opmars van N-VA) was er een verzoening en historisch akkoord tussen de grootste Vlaamse en grootste Franstalige partij. Het was de beste manier om de twistpunten tussen Vlaanderen en Wallonië te boven te komen en eindelijk met dit land een nieuwe en meer efficiënte weg in te slaan. Ook het paleis was duidelijk die mening toegedaan, maar helaas was het niet mogelijk nog een extra partij aan boord te krijgen om de noodzakelijke meerderheid te bewerkstelligen. Dat de liberale of groene familie daartoe niet bereid was, betreuren wij, maar het is aan ieder om zijn eigen rekening te maken. Zo is dat ook het geval voor CD&V. Het is bekend dat de Vivaldicoalitie niet de absolute voorkeur wegdraagt van de partij, maar CDS ziet ook de urgentie van de situatie in. Dit land heeft snel een regering nodig. Om tot deze coalitie toe te treden wil CDS dat CD&V duidelijke en voldoende garanties eist. Zo zijn het regionaliseren van de gezondheidszorg en andere bevoegdheden, een duurzame sociale markteconomie, rechtvaardige fiscaliteit en een geloofwaardig begrotingspad essentieel, maar ook en vooral de ethische kwesties uitermate belangrijk. Wij willen dat CD&V een rode lijn trekt die een verdere uitbreiding van abortus en euthanasie onmogelijk maakt. Indien dit niet het geval blijkt en christendemocraten die garanties niet krijgen, dan dienen zij – zonder enige uitzondering – op te stappen en de onderhandelingen te verlaten, desnoods met een louter paars-groene regering tot gevolg. We wensen CD&V veel succes en zullen erop toezien dat de eisen van de Vlaamse christendemocraten worden gerealiseerd.

‘‘

Het is bekend dat de Vivaldicoalitie niet de absolute voorkeur wegdraagt van de partij, maar CDS ziet ook de urgentie van de situatie in. Dit land heeft snel een regering nodig.

Jonah Penninck

CDS Nationaal