Christendemocratische studenten

Christendemocratische studenten

Non nobis solum nati sumus

Wat is CDS?

De Christendemocratische Studenten of CDS is een partijonafhankelijke, politieke studentenvereniging. Hoewel we al langer bestaan, namen we een tweede vlotte start in 1982. Sindsdien breidden we uit naar de verschillende Vlaamse studentensteden. Onze afdelingen vind je in Brussel, Antwerpen, Gent en Leuven. CDS Nationaal is het overkoepelende orgaan. 

Doel

We geven vorm aan de christendemocratie.

Visie

Wij streven naar een wereld gebaseerd op christendemocratische idealen.

Missie

Hiervoor willen wij jou warm maken voor de christendemocratie.

Standvast

CDS houdt zich vast aan haar principes die haar vormgeven. Op die manier blijft ze authentiek en kan je altijd op de filosofie rekenen. 

Kameraadschap

Een studentenclub hoort studentikoos te zijn. Wij zijn dan ook een vereniging onder vrienden. Clubavonden, cantussen en pintjes horen erbij! 

Intellectueel

CDS gaat de uitdaging aan om de christendemocratie volledig uit te diepen en toe te passen op vandaag. Wij kijken kritisch naar anderen en naar onszelf.

“Non nobis solum nati sumus”

Dit is een uitspraak van een historische Romeinse redenaar, politicus en filosoof Cicero. Deze spreuk kunnen we vertalen als ‘We zijn niet alleen voor onszelf geboren’. Een mooie christendemocratische spreuk, die beklemtoont dat wij geen individualisten zijn die los staan van elkaar, maar mensen die elkaar nodig hebben binnen een gemeenschap. Dit is trouwens ook de wapenspreuk van het Amerikaanse leger.

Ons engagement beperkt zich niet tot Vlaanderen, want CDS is ook lid van de ‘European Democrat Students‘, de officiële studentenbeweging van de Europese Volkspartij (EVP/EPP). Omdat we volwaardig lid zijn, kan je als afgevaardigde naar bijeenkomsten gaan in heel Europa. Als ‘delegate’ vertegenwoordig je CDS binnen de council meetings van EDS. Je drukt samen met anderen je christendemocratische stempel op moties en verdedigt ze. Deze teksten worden vervolgens naar de Europese Volkspartij gestuurd.