Over ons

De Christendemocratische Studenten of CDS is een partijonafhankelijke, politieke studentenvereniging. Hoewel we al langer bestaan, namen we een tweede vlotte start in 1982. Sindsdien breidden we uit naar de verschillende Vlaamse studentensteden. Onze afdelingen vind je in Brussel, Antwerpen, Gent en Leuven. CDS Nationaal is het overkoepelende orgaan. Klik op de steden om naar de Facebookpagina’s te gaan.


Ons doel is om studenten warm te maken voor de christendemocratische ideologie. We willen je bereiken aan de hand van lezingen, debatten, workshops, discussieavonden en talloze clubavonden. De concrete activiteiten vind je altijd op de Facebookpagina’s van de afdelingen. Aan de hand van de activiteiten willen we ontdekken wat christendemocratie vandaag voor ons betekent. We willen je laten kennismaken met de christendemocratische visie op economische, politieke, ethische… thema’s en je de kans geven er je eigen mening over te vormen. Deze kunnen verschijnen in de vorm van debat of opiniestukken in ons tijdschrift ‘Dialoog’. Elk jaar organiseert CDS Nationaal een congres om de inhoudelijke standpunten van de vereniging te bepalen. We gaan aan de slag met zelfgeschreven teksten of lectuur van andere opiniemakers. Belangrijker zijn de kernen. Zij hebben een eigen wapenschild dat op de praesidiumlinten wordt geborduurd. Om je bij CDS aan te sluiten kan je bij de kernen terecht via de knop ‘Word lid’.


Ons engagement beperkt zich niet tot Vlaanderen, want CDS is ook lid van de ‘European Democrat Students‘, de officiële studentenbeweging van de Europese Volkspartij (EVP/EPP). Omdat we volwaardig lid zijn, kan je als afgevaardigde naar bijeenkomsten gaan in heel Europa. Als ‘delegate’ vertegenwoordig je CDS binnen de council meetings van EDS. Je drukt samen met anderen je christendemocratische stempel op moties en verdedigt ze. Deze teksten worden vervolgens naar de Europese Volkspartij gestuurd.

Veel gestelde vragen over CDS

Zit jij nog met vragen over ons? Je kan ons bereiken via info@cdsnationaal.be Of vind je antwoord hieronder.

Toon mij de Q&A

    Moet je gelovig zijn om lid te zijn? 

    Nee, dat is geen vereiste. We vragen daarentegen wel dat je de plek van religie en spiritualiteit in de samenleving erkent. Meer hierover lees je bij ‘christendemocratie’. Ook als je wel gelovig bent, ben je van harte welkom.

    Maken jullie onderdeel uit van CD&V?

    CDS en CD&V worden vaak in verband gebracht, maar CDS maakt geen deel uit van de politieke partij CD&V. We delen wel dezelfde ideologie: christendemocratie. Doorheen de jaren zijn ook CD&V’ers in hun jonge jaren lid geweest van CDS. Denk aan Hendrik Bogaert, Pieter de Crem of Erik en Herman Van Rompuy.