CDS kiest wapenspreuk: ‘Non nobis solum nati sumus’

Een tekst door Jonah Penninck & Zoë Debbaut

Non nobis solum nati sumus’ is een Latijnse spreuk van de hand van bekend Romeins redenaar, politicus, advocaat en filosoof Marcus Tullius Cicero, die leefde tijdens de 1e eeuw v.Chr. Het motto is ontleend aan een zin in Cicero’s meest invloedrijke filosofische werk De Officiis (Over Plichten). Cicero schrijft voluit:

“Non nobis solum nati sumus ortusque nostri partem patria vindicat, partem amici.”

(Nederlandse vertaling: “We zijn niet alleen voor onszelf geboren; ons vaderland, onze vrienden, hebben een aandeel in ons.”) (Cicero, De Officiis, 1:22). Deze zin van Cicero is een letterlijke vertaling van een passage uit Plato’s brief aan Archytas. Er wordt mee bedoeld dat mensen geschapen zijn in het belang van hun soortgenoten, om elkaar zoveel mogelijk te helpen. Het is de nuance die zo mooi is aan deze spreuk. Zo zijn we als waardevol individu voor onszelf geboren, maar daarnaast niet alleen voor onszelf, maar ook(!) voor elkaar.

Vertrekkend van ons mensbeeld overlapt ‘nobis solum nati sumus’ dan ook vanzelfsprekend met onze kernwaarden (intergenerationele) solidariteit, verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. We zijn echter niet de enigen die dit motto gebruiken. Naast CDS is dit het motto van tal van organisaties, waaronder United States Army 1st Maintenance Company, verschillende scholen inclusief University College in Durham, universiteiten en adellijke families. Net als deze organisaties willen we onze politiek-filosofische studentenorganisatie alle eer aandoen met deze spreuk, die de kernwaarden uitdraagt waarvoor wij staan.

‘‘

Vertrekkend van ons mensbeeld overlapt ‘nobis solum nati sumus’ dan ook vanzelfsprekend met onze kernwaarden (intergenerationele) solidariteit, verantwoordelijkheid en rentmeesterschap.

Jonah Penninck

CDS Nationaal