Bouwen aan morgen!

Een tekst door Damiaan Kiebooms

Habemus gubernationem! Wij hebben een regering! Neen, dit is echt niet de coalitie van mijn dromen. Inhoudelijk ontbreken belangrijke punten waar vele Vlamingen, ook ik, van wakker liggen. Dit regeerakkoord “ademt” naar mijn mening te weinig christendemocratie. Logisch want wij wegen slechts beperkt door. Wie wil dat wij meer verwezenlijken, zal meer voor CD&V moeten stemmen.

Helaas geen Vlaamse meerderheid. Toch staken Joachim Coens en Koen Geens meerdere malen hun nek daarvoor uit. Een samenwerking tussen N-VA en PS in een regering zou beter zijn voor de stabiliteit van ons land en in het belang van onze mensen. Het is duidelijk dat anderen dit blokkeerden. Dit kan men CD&V echt niet verwijten. Integendeel.

Willen wij bouwen aan morgen, willen wij het programma waarvoor onze kiezers stemden, uitvoeren, willen wij ons personalistisch gedachtegoed en onze christendemocratische principes concreet maken, dan moeten wij meedoen. Om onze Vlaamse en christelijke waarden vorm te geven, moeten wij in de regering stappen. Huidige regering dus. Enkel zo kan CD&V invloed hebben op het beleid en de enorme sanitaire, economische en institutionele crisis aanpakken. Daarom doen wij mee.

Dit regeerakkoord is geen puur paars-groen compromis. Wij vinden duidelijke christendemocratische aspecten terug. Er is aandacht voor onze drie kernpijlers:
1) zorgzaamheid voor elkaar en onze leefomgeving.
2) respect voor ondernemerschap en het vrije initiatief.
3) eerbied voor het leven en de waardigheid van ieder mens.

CD&V stapt nu in dit positief en ambitieus project. Zeker op vlak van veiligheid, asiel en migratie en de Vlaamse zaak zullen wij het verschil maken. Dit is niet makkelijk. Daarom moeten wij steeds luisteren naar de burger. Zeker naar degenen die zich niet door deze regering vertegenwoordigd voelen. Beleidmakers moeten steeds dicht bij de mensen staan. Omdat mensen belangrijk zijn.

Joachim Coens en onze nieuwe boegbeelden Vincent Van Peteghem, Annelies Verlinden en Sammy Mahdi genieten mijn volledige steun. Ik bewonder hun uitzonderlijke moed en hun persoonlijk engagement om een nieuwe start te nemen, samen te zoeken naar oplossingen en te bouwen aan morgen. Geef deze ploeg een kans. Avanti!