Christendemo-watte?

0%

Wat betekent het begrip "personalisme"?

Correct! Wrong!

Christendemocraten stellen dat elke mens uniek is, tegelijkertijd worden we pas mens in relatie tot een ander. Het is de liberale invulling die stelt dat de persoon enkel over zichzelf beschikt.

Welke vorm van vrijheid hangen christendemocraten het meest aan?

Correct! Wrong!

Vrijheid in de negatieve zin stelt dat iedereen vrij is om te doen wat hij/zij wil, zolang je een ander niet schaadt. Dit is de liberale visie van vrijheid. De christendemocratische visie stelt dat iedereen vrij is om zijn/haar roeping in het leven te ontdekken en te realiseren door en voor de gemeenschap; zelfontplooiing dus.

Verklaar het begrip "subsidiariteitsbeginsel"

Correct! Wrong!

Het subsidiariteitsbeginsel gaat uit van een organisatieprincipe tussen 'lagere' en 'hogere' overheden.

Wie is de belangrijkste bron voor het personalisme?

Correct! Wrong!

Mounier was een Franse katholieke filosoof. Hij richtte het blad "Esprit" op als spreekbuis voor Franse personalisten. Burke was een Ierse filosoof en politicus die als grondlegger van het moderne conservatisme wordt beschouwd.

Verklaar het begrip "anti-etatisme".

Correct! Wrong!

Christendemocratie heeft niet graag dat de overheid sterk in de samenleving ingrijpt. Antwoord B beschrijft het begrip anti-establishment wat vaak gebruikt wordt in het (extreem)rechtse discours.

Welke paus bracht Rerum Novarum uit?

Correct! Wrong!

De encycliek formuleert een aantal uitgangspunten van de sociale leer van de Katholieke kerk, waaronder een rechtvaardig loon en solidariteit met de zwakkeren. Om dit te verwezenlijken is overheidsingrijpen en het bestaan van vakbonden nodig.

Wat betekent "rentmeesterschap"?

Correct! Wrong!

Volgens de christendemocratie hebben we de wereld geleend. We moeten zorgen dat onze kinderen de wereld minstens even goed krijgen of zelfs beter dan dat wij het hebben gekregen van onze ouders.

Hoe ziet een christendemocraat solidariteit?

Correct! Wrong!

Wij vinden inderdaad dat solidariteit niet oneindig gaat. Wij moeten zorgen voor mensen die zelf niet meer in staat zijn om te werken door bijvoorbeeld ziekte. Echter verwacht een christendemocraat dat elk individu zijn verantwoordelijkheid neemt en niet afhankelijk wordt van enkel de solidariteit.

Christendemo-watte?
Oei dat kan beter!

Dat kan beter! Wil je meer leren over christendemocratie? Dat kan! Meer lezen kan je op onze websitepagina "christendemocratie", je bent ook steeds welkom op onze activiteiten!
Goed zo!

Jij weet al behoorlijk veel, maar natuurlijk kan het altijd beter. Op onze websitepagina "christendemocratie" kan je meer lezen of je kan gewoonweg naar onze activiteiten komen!
Perfect!

Wij kunnen jouw niets meer bijleren, maar misschien kan jij ons wel nog iets bijleren?

Share your Results: