Werking

De werking van de Christendemocratische Studenten bestaat uit een Raad van bestuur, de Algemene vergadering, de Werkgroepen en de kernen in Antwerpen, Gent en Leuven. Binnenkort zal er ook een Alumni-werking worden georganiseerd.

Algemene vergadering

Onze kernvoorzitters maken deel uit van de Algemene Vergadering. Hun doel is het vlotte verloop van hun afdeling. Zij coördineren en zorgen ervoor dat elk lid de kans heeft zich te ontplooien in de christendemocratie. De AV gaat vier keer per jaar door. De voorzitters voor het academiejaar 2020-2021 zijn:

  • CDS Nationaal: Jonah Penninck (voorzitter@cdsnationaal.be)
  • CDS Antwerpen: Herman Quintelier (antwerpen@cdsnationaal.be)
  • CDS Gent: Jessica Van De Moortel (cdsgent@cdsnationaal.be)
  • CDS Leuven: Zoë Debbaut (cdsleuven@outlook.com)
Raad van bestuur

De Raad van bestuur (RvB) zorgt voor de praktische uitwerking van CDS Nationaal, het overkoepelende orgaan. Elk bestuurslid heeft een eigen takenpakket, deze zijn analoog aan de functies die je in elke kern vindt. Een Raad van Bestuur kan altijd bijeen geroepen worden, maar vaak gaat deze 2 à 3 keer per semester door.

  • Nationaal voorzitter: Jonah Penninck (voorzitter@cdsnationaal.be)
  • Nationaal vicevoorzitter: Damiaan Kiekebooms
  • Nationaal secretaris: Jessica Van De Moortel
  • Public relations verantwoordelijke: Zoë Debbaut
  • Internationaal Secretaris: Viktor Opsomer

De voorzitter van CDS Nationaal volgt samen met de andere leden van de Raad van bestuur de algemene werking in alle CDS kernen op. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de werkgroep Ideologie. Zijn of haar rechterhand is de vicevoorzitter. In tegenstelling tot de andere functies, is deze persoon niet afgevaardigd vanuit een kern. De nationaal secretaris is verantwoordelijk voor de verslagen van de vergaderingen en het ondersteunen van ons magazine Dialoog en het updaten van de website. De penningmeester zorgt ervoor dat de kernen hun werkingsmiddelen krijgen en dat de begroting van de werking klopt. CDS vertegenwoordigen bij EDS is het werk van de internationaal secretaris. Hij of zij leidt ook Team Internationaal. Als laatste staat de public relations verantwoordelijke in voor de publiciteit van CDS Nationaal. Hij of zij verzorgt de lay-out van o.a. de website, sociale media, drukwerk… De public relations verantwoordelijke ondersteunt ook de kernen in hun communicatie.