De werking van de Christendemocratische Studenten bestaat uit een Raad van bestuur, de Algemene vergadering, de Werkgroepen en de kernen in Antwerpen, Gent en Leuven. Binnenkort zal er ook een Alumni-werking worden georganiseerd.

De werking van CDS nationaal
Algemene vergadering

Onze kernvoorzitters maken deel uit van de Algemene Vergadering. Hun doel is het vlotte verloop van hun afdeling. Zij coördineren en zorgen ervoor dat elk lid de kans heeft zich te ontplooien in de christendemocratie. Je ontdekt hen via Facebook!

Raad van bestuur

De Raad van bestuur zorgt voor de praktische uitwerking van CDS Nationaal. Elk lid heeft zijn/haar eigen functie, deze zijn analoog aan de functies die je in elke kern vindt. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de verschillende werkgroepen.

De voorzitter van CDS Nationaal volgt samen met de andere leden van de Raad van bestuur de algemene werking in alle CDS kernen op. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de werkgroep Ideologie. De nationaal secretaris is verantwoordelijk voor de verslagen van de vergaderingen, het uitbrengen van ons magazine Dialoog en het updaten van de website. De penningmeester zorgt ervoor dat de kernen hun werkingsmiddelen krijgen en dat de begroting van de werking klopt. CDS vertegenwoordigen bij EDS is het werk van de internationaal secretaris. Hij of zij leidt ook de werkgroep Internationaal. Als laatste staat de public relations verantwoordelijke in voor de publiciteit van CDS Nationaal. Samen met de werkgroep Vormgeving verzorgt hij of zij de lay-out van o.a. de website, sociale media, drukwerk… De public relations verantwoordelijke ondersteunt ook de kernen in hun communicatie.

Trekt zo’n werkgroep je aandacht? Je kan altijd terecht bij de werkgroepverantwoordelijke of de voorzitter in jouw kern.

 

dE LOKALE KERNEN

De Christendemocratische Studenten verenigt studenten van over heel Vlaanderen, dus ook vanuit Antwerpen, Gent en Leuven. De voorzitters, of praeses, zorgen ervoor dat hun kern vlot draait. Jij bent uiteraard welkom. Het maakt niet uit wat je studeert. Of je een denker of een doener bent. En expertise in de christendemocratie wordt niet van je verwacht. Jouw enthousiasme is wat telt.