CDS Nationaal is de algemene werking van CDS die de werking in de verschillende studentensteden overkoepelt.

De kerntaken van CDS Nationaal bestaan uit:

  • Het technisch, logistiek, financieel en inhoudelijk ondersteunen van de werking van de verschillende CDS kernen.
  • Het functioneren als een denktank van studenten over christendemocratie, personalisme en centrum-rechts gedachtengoed.
  • Het vertegenwoordigen van CDS bij onze Europese koepelorganistatie EDS (European Democrat Students), de offici√™le studentenbewegign van de Europese Volkspartij (EVP)
  • Het vertegenwoordigen van CDS bij bevriende politieke organisaties, zoals CD&V en het nationaal kader van JONG CD&V.

CDS Nationaal wordt bestuurd door een vierkoppig bureau, bestaande uit de nationaal voorzitter, de nationaal ondervoorzitter, de nationaal secretaris en de nationaal penningmeester. Bovendien heeft CDS Nationaal ook nog een internationaal secretaris, die de leiding neemt over de internationale vertegenwoording van CDS, hoofdzakelijk bij EDS.

De nationaal voorzitter wordt jaarlijks verkozen door alle leden en dient het algemeen belang van de organisatie. De andere bestuursleden worden afgevaardigd door de kernen waaruit CDS bestaat.