CDS Antwerpen is een partijonafhankelijke politieke studentenvereniging die als doel heeft studenten warm te maken voor politiek in het algemeen, en voor de christendemocratie in het bijzonder.

We brengen dit in de praktijk door studenten samen te brengen en hen een reeks van activiteiten aan te bieden tijdens het academiejaar zoals debatten, lezingen, workshops en discussieavonden. Als echte studentenvereniging houden wij ook de studentikoze tradities, zoals het cantussen, in ere.

CDS Antwerpen wordt, net als de kernen in Leuven en Gent, overkoepeld door CDS Nationaal. Daarnaast maakt CDS Antwerpen ook deel uit van het PFK-Spectrum, de koepelvereniging voor de erkende politiek filosofische clubs aan de UAntwerpen.