CDS is een partijonfhankelijke politieke studentenvereniging die actief is in de verschillende Vlaamse studentensteden.

Het doel van CDS is om studenten warm te maken voor politiek en samenleving in het algemeen en voor de christendemocratische en personalistische ideologie in het bijzonder.

We trachten studenten te informeren over allerlei politieke, maatschappelijke, economische, juridische en ethische thema’s door in de verschillende studentensteden lezingen, debatten, workshops en discussieavonden te organiseren.

Ook geven we de kans aan studenten om hen te laten groeien in het vormen van een onderbouwde mening over allerlei maatschappelijke en politieke onderwerpen en die ook vorm te geven in de vorm van debat en opiniestukken. Zo geven we studenten de kans om zelf hun eerste stappen qua engagement te zetten in het brede maatschappelijke en politieke veld.

Bovendien is CDS ook full member van de European Democrat Students, de officiële studentenbeweging van de Europese Volkspartij (EVP/EPP).

Als full-member van EDS heeft CDS recht om delegates te sturen naar de events van EDS en om mee te stemmen in alle dossiers waarover EDS beslissingen neemt. Heb je interesse om je te verdiepen in de Europese politiek, een internationaal netwerk uit te bouwen, interessante nieuwe mensen te leren kennen en samen met ons Europa rond te reizen? Dan kan CDS je heel wat mogelijkheden bieden.