Als politieke studentenvereniging vinden we het heel belangrijk om onze mening te delen over verschillende, actuele onderwerpen. CDS houdt jaarlijks een Nationaal Congres waarbij er gezamenlijk wordt gewerkt aan teksten die we vervolgens publiceren. Daarnaast schrijven de (bestuurs)leden zelf opiniestukken en trachten we deze samen te brengen in ons magazine Dialoog.

Nationaal Congressen:

Opiniestukken:
2018-2019:
Leve België, de Koning en de christendemocratie door Jonah Penninck
Jacht en rentmeesterschap door Nick Brion

Magazines:

Andere:

CDS slaat weer toe en weegt op de christendemocratische agenda voor de verkiezingen!

De Europese verkiezingen komen er aan the EPP is ready