Een studentenclub hoort studentikoos te zijn. Wij zijn dan ook een vereniging onder vrienden. Clubavonden, cantussen en pintjes horen erbij!