De werking van CDS is aanvankelijk begonnen in de verschillende studensteden die Vlaanderen rijk is.

In Leuven […]

In Gent […]

In Antwerpen […]

In 19XX werd beslist om de banden tussen de verschillende besturen in de steden te versterken en werd CDS Nationaal opgericht als koepelorganisatie boven de verschillende kernen. In 19XX werd dit proces versterkt door de oprichting van een VZW op nationaal niveau om de werking te garanderen.