We wegen vrijheid en verantwoordelijkheid af

Positieve vrijheid

Christendemocraten hangen de vrijheid in positieve zin aan, namelijk de vrijheid om je eigen roeping in het leven te ontdekken en te realiseren door en voor de gemeenschap; zelfontplooiing dus.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is erg belangrijk voor christendemocraten. Ieder mens kan streven naar welvaart en persoonlijk geluk, maar moet hierbij rekening houden met de anderen in de samenleving.