Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is een uitermate belangrijk basisprincipe voor de christendemocratie. Ieder mens heeft het recht om te streven naar zoveel mogelijk welvaart en naar persoonlijk geluk, maar ieder mens moet zich daarbij steeds verantwoordelijk gedragen naar zichzelf toe en voornamelijk naar de andere personen in de samenleving. Het belang dat de christendemocratie hecht aan verantwoordelijkheid is een direct gevolg van onze fundamentele visie op de mens als een gemeenschapswezen. Mensen zijn niet alleen op deze wereld en we mogen daarom ook niet ten koste van anderen leven. We moeten ons daarom verantwoordelijk gedragen tegenover onze medemens en tegenover de samenleving in het algemeen. In elk politiek dossier mag voor ons daarom de verantwoordelijkheid van iedere mens zelf nooit uit het oog verloren worden.