We zien de mens in haar gemeenschap

De christendemocratie vertrekt vanuit een visie op de mens en de samenleving die gebaseerd is op de christelijke visie op de mens. Aan de ene kant zijn we allemaal waardevolle individuen met onvervreemdbare rechten. Aan de andere kant kunnen we ons potentieel enkel realiseren door samen te leven met anderen. Om het op z’n christendemocratisch te zeggen: men wordt pas mens in relatie tot de andere.

Hoe verschilt deze van de andere ideologie├źn? Ten eerste heb je het (neo-)liberalisme waarin de mens een wezen is dat zijn of haar eigen geluk moet nastreven, indien nodig zelfs ten koste van de andere. Deze kijk haal de solidariteit en de verantwoordelijkheid ten op zichte van elkaar neer. Ten tweede stelt het socialisme / communisme dat de mens zich ondergeschikt moet maken aan de groep. Op deze manier misen je alle individuele waardigheid.