We kiezen resoluut voor de democratie

De christendemocraten erkennen de liberale of constitutionele democratie als het enige politieke systeem waarbinnen de principes van de christendemocratie kunnen worden gerealiseerd. We kiezen voor een parlementaire vertegenwoordiging waar geen dictatuur van de meerderheid de bovenhand heeft. Een andere reden waarom voor de democratie wordt gestreden is omdat we geloven dat radicale veranderingen niet duurzaam zijn. Christendemocraten zorgen ervoor dat veranderingen stap voor stap gebeuren, in tegenstelling tot de revolutionaire omwentelingen vaak worden gevonden in het discours van socialisten, communisten en ecologisten. Allergisch aan verandering zijn we niet, maar heuse revoluties ten nadele van de mensen kunnen voor ons niet.

‘Het belangrijkste is de richting aan te houden. Dat geeft ook stabiliteit en houvast, zo nodig in tijden van crisis, van onzekerheid en angst. Die rustige vastheid wil de regering bieden.’

Herman van rompuy