Democratie en rechtsstaat

Het eerste fundamentele basisprincipe voor de christendemocratie maakt deel uit van de naam die onze ideologie draagt: “christendemocratie”. Christendemocraten erkennen de democratische rechtsstaat en de parlementaire republiek of de parlementaire monarchie als de enige politieke systemen waarbinnen de principes van de christendemocratie kunnen worden gerealiseerd. De christendemocratie opereert dus steevast binnen een regeringsvorm waarbij de bevolking via verkiezingen haar parlementaire vertegenwoordigers kiest. Daarnaast verzet de christendemocratie zich ook voluit tegen een dictatuur van de meerderheid. De onvervreemdbare rechten van iedere mens in onze samenleving moeten altijd beschermd worden, waardoor wij christendemocraten ons steeds ook op de rechtsstaat zullen beroepen. Het huidige systeem in België, de constitutionele parlementaire monarchie, voldoet aan de voorwaarden van de rechtsstaat.

Een bijkomende reden waarom wij als christendemocraten onvermoeibaar zullen blijven strijden voor zowel de parlementaire democratie als de rechtsstaat, is dat wij geloven dat al te radicale veranderingen in de maatschappij niet duurzaam zijn. Christendemocraten zorgen ervoor dat de nodige veranderingen in een samenleving stap voor stap gebeuren, met het in acht nemen van alle democratische en rechtsstatelijke vereisten. Dit onderscheidt ons van ideologieën die pleiten voor revolutionaire omwentelingen en die lak hebben aan democratische regels en alle nodige vereisten van de rechtsstaat. Dergelijke ideeën vinden we vaak terug in het discours van socialisten, communisten en ecologisten. Als christendemocraten zijn we allesbehalve allergisch aan veranderingen, maar revoluties die vertrekken van een wereldbeeld waarin de fundamentele rechten van elk persoon niet per se gewaarborgd zijn, komen uiteindelijk altijd ten nadele van de mens en kunnen voor ons dus nooit een instrument van goede en verantwoordelijke politiek zijn.