ONDER CONSTRUCTIE

Wij zijn nog volop bezig met het schrijven, knippen en plakken en links te leggen naar de juiste pagina’s. Je zal dus nog even geduld moeten oefenen om alle uitgebreide definities te lezen. Gelukkig heb je toch al kleine beschrijvingen!

Gemeenschapswezen

De christendemocratie vertrekt vanuit een mensbeeld dat stelt dat iedereen een waardevol individu is, maar dat we ons potentieel enkel kunnen realiseren door samen te leven.

Personalisme

Het personalistisch mensbeeld houdt in dat de mens een uniek, spiritueel en relationeel wezen is. Ze is uniek en daarom te accepteren in al haar gebreken. Spiritueel zijn betekent meer streven dan naar materiële zaken. De mens is ook een relationeel wezen, want we staan altijd in relatie tot een ander.

Vrijheid én verantwoordelijkheid

Christendemocraten hangen vrijheid in positieve zin aan, dit is de vrijheid om je eigen roeping in het leven te ontdekken en te realiseren door en voor de gemeenschap; zelfontplooiing dus. Naast die vrijheid heb je ook de verantwoordelijkheid om rekening te houden met de samenleving.

Democratie

We erkennen de liberale of constitutionele democratie als het legitieme politieke systeem. We kiezen voor een parlementaire democratie zonder dictatuur van een meerderheid. Het systeem verhindert ook ondoordachte revolutionaire maatregelen.

Anti étatisme

Christendemocraten wijzen een grote sturing van de overheid in belangrijke persoonlijke, sociale of economische zaken af. Initiatieven van individuen en gemeenschappen primeren.

Religie heeft haar plaats

Wij vinden dat zingeving en levensbeschouwing niet resoluut naar de privésfeer mag worden verbannen. Christendemocraten zijn ook fervente voorstanders van de christelijke waarden en normen, denk aan solidariteit e.d.

Rentmeesterschap

Rentmeesterschap betekent dat we de wereld in al haar facetten ‘te leen’ hebben. Wat je leent hoor je in een betere of dezelfde staat terug te geven. We willen de wereld op die manier ook kunnen doorgeven aan de volgende generatie.

Solidariteit

De sterksten moeten opkomen voor de zwaksten. Let wel, deze solidariteit is niet onvoorwaardelijk zoals andere ideologieën wel voorschrijven. Christendemocraten vragen aan hulpbehoevenden om indien mogelijk niet volledig afhankelijk te worden van de solidariteit. Bijvoorbeeld, een levenslange werkloosheidsvergoeding zal niet kunnen.

Subsidiariteit

De kleinere niveaus, zoals gezinnen en steden, moeten zoveel mogelijk ruimte krijgen om dingen zelf te regelen. Elke hoger niveau, zoals overheden, moeten zich teruggetrokken opstellen en enkel optreden wanneer het kleiner niveau niet in staat is de taak zelfstandig te organiseren.