CDS bestaat uit het nationaal bureau en drie verschillende kernen. Het nationaal bureau bestaat uit de voorzitter en afgevaardigden uit de verschillende kernen.
Elke kern heeft zijn eigen bestuur.